Článek

Ve studii se porovnávalo a analyzovalo šest hlavních reklamních mediálních kanálů:

  • OOH reklama
  • online reklama (internet)
  • televize
  • e-mail
  • rádio
  • tisk (noviny a časopisy)

Při zkoumání spotřeby energie a uhlíkové stopy KPMG měřila komplexní životní cyklus jednotlivých mediálních kanálů.

Nejdříve se podíváme na klíčová zjištění studie:

  1. Na jednu impresi vypouští OOH méně uhlíku než všechna ostatní měřená média.
  2. OOH se podílí na spotřebě energie v reklamě pouhými 3,3 % a méně než 3,5 % uhlíku reklamní stopy ve srovnání s 3,7% podílem OOH na mediálních investicích.
  3. Kontrola nad dodavatelským řetězcem a kompletními operacemi od začátku do konce (end-to-end operace) umožňuje vlastníkům OOH médií efektivněji a přímočařeji zlepšovat udržitelnost, ve srovnání s jinými reklamními kanály.
  4. OOH je udržitelnější reklamní platforma pro značky než jiné typy médií.

Udržitelnost v reklamě je pro inzerenty i vlastníky médií velkým tématem a tato zpráva může pomoci při rozhodování o udržitelnosti značky. OOH nejenže poskytuje značkám platformu pro propagaci ekologických iniciativ, ale také jim umožňuje realizovat kampaně šetrnější k životnímu prostředí.

OOH reklama se rychle stává jedním z nejzodpovědnějších mediálních kanálů, které mají značky k dispozici. Nedávná studie od Outsmart, výzkumné agentury specializující se na venkovní reklamu, a Legacy, firmy poskytující poradenství v oblasti udržitelnosti, uvádí, že OOH má silnou pozici v několika klíčových ukazatelích ESG (environmental, social a governance), přičemž si vede obzvláště dobře v environmentálních faktorech.

Snahy o zlepšovaní udržitelnosti samozřejmě nemají konec a stále je co vylepšovat.A sektor OOH se zavázal zlepšovat a inovovat v oblasti environmentální a sociální udržitelnosti, jak ukazují iniciativy členů Outsmart.

Masová reklama s nízkou spotřebou energie a uhlíku

Níže se můžete podívat na graf, který představuje spotřebu energie na jednu impresi.

(Imprese = jedno zobrazení, přehrání reklamy)

Spotřeba energie masové reklamy na jednu impresi

Níže uvedený graf byl vypočítán vydělením uhlíkové stopy kampaně jejími impresemi. Zde tedy hraje roli velikost publika jednotlivých médií a zobrazuje vypouštění uhlíku OOH na jednu impresi. OOH produkuje méně než polovinu emisí nejbližšího konkurenčního média.

Graf vypouštění uhlíku OOH na jednu impresi

Jsme si vědomi odpovědnosti za udržitelný rozvoj a podnikáme kroky, kterými se snažíme svoji uhlíkovou stopu minimalizovat a do budoucna zcela eliminovat.

Pracujeme na našem prvním ESG reportu a také na kalkulátoru emisí, který našim klientům umožní přesně spočítat emisní stopu jejich kampaní a sestavit svoji komunikaci s co nejmenším dopadem. Již brzy Vás s těmito novinkami seznámíme.